Giriş

Əziz uşaqlar, bu saytda sizlərlə birlikdə ətrafımızdakı canlı və cansız varlıqların yaradılışlarındakı möcüzələri kəşf edəcəyik. İrəlidəki səhifələrdə təbiətdəki bir-birindən sevimli canlıların maraqlı və təəccüblü xüsusiyyətlərini öyrənəcəksiniz.

Bu saytı oxuyarkən, Allahın bütün canlıları ən gözəl şəkildə yaratdığını və hər birinin Onun sonsuz gözəlliyini, gücünü və elmini əks etdirdiyini görəcəksiniz.

Davamı